Oferta

Księgowość

Świadczone przez nas usługi księgowe kierowane są do podmiotów gospodarczych niezależnie od formy prawnej przedsiębiorstwa. Obsługujemy Klientów prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, małe i średnie przedsiębiorstwa rozliczających się na podstawie ryczałtu, karty podatkowej, księgi przychodów i rozchodów oraz prowadzących księgi handlowe. Wspieramy współpracujące z nami przedsiębiorstwa w sprawnym i nowoczesnym prowadzeniu księgowości.

W zakres naszych usług księgowych wchodzą:
 • Prowadzenie pełnej księgowości (księgi handlowe)
 • Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów
 • Rozliczanie na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego
 • Rozliczenia VAT dla rolników
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, PCC
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
 • Prowadzenie rozliczeń WNT, WDT eksportu i importu

Kadry i płace

Oferujemy Państwu pełne wsparcie w przygotowywaniu odpowiednich dokumentów niezbędnych do zatrudnienia nowych pracowników, przygotowywaniu pełnej dokumentacji do ZUS (dotyczącej zarówno właścicieli przedsiębiorstw jak i pracowników).

Nasza oferta dotycząca kadr i płac:
 • Sporządzanie list wynagrodzeń
 • Obsługa umów cywilnoprawnych
 • Przygotowywanie i przesyłanie miesięcznych rozliczeń do ZUS, zarówno właścicieli jak i pracowników
 • Rozliczenia z PFRON zgodnie z ustawą rehabilitacyjną
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń z tytułu podatku od wynagrodzeń PIT4-R oraz PIT-11

Inne usługi

Posiadając wieloletnie doświadczenie w usługach rachunkowo-podatkowych doskonale odnajdujemy się w świecie dynamicznych zmian w branży i jesteśmy zawsze gotowi udzielić naszym Klientom kompetentnego wsparcia. Firma STATERA dba o swoich Klientów już od początku prowadzenia działalności służąc radą i pomocą na każdym etapie istnienia przedsiębiorstwa.

Oferujemy Państwu:
 • Pomoc przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
 • Przygotowywanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
 • Dofinansowania SOD
 • Przygotowywanie zeznań rocznych
 • Inne usługi zlecone przez Klienta

Adres:
Biuro Rachunkowo-Podatkowe STATERA
Danuta Krzesińska-Lichwała
ul. Jaśminowa 7
62-241 Żydowo
NIP: 7841022943

Tel. kom.:668-463-922
Telefon:61 429-41-89
Email:biurostatera@poczta.fm
Email:biuro@statera.siliconet.pl
Email:danuta.lichwala@poczta.fm